Kamera

Har du et speilreflekskamera? Da bør du utnytte det for hva det er verdt! Du bør absolutt lære deg hvordan de manuelle innstillingene fungerer, i stedet for å bruke de automatiske programmene. Ved å sette deg inn i dette vil du kunne gjøre mye mer ut av bildene dine, og det blir så mye lettere å få et resultat du er fornøyd med!

De to mest grunnleggende funksjonene er lukkertid og blender, og det er i tillegg greit å vite hva ISO er. Men det viktigste er selvfølgelig hvordan disse innstillingene virker sammen, og alt dette skal jeg gå gjennom her.

Denne guiden er altså ganske basic, og passer derfor i hovedsak best for dem som trenger en liten innføring i de manuelle instillingene.

 

Denne guiden var en liten serie på fire poster som jeg skrev på bloggen min for noen år siden, så kanskje noen av dere husker den? Den ble slettet da jeg slettet arkivet mitt, men jeg tenkte det kunne være en god idé å poste den på nytt. Jeg har gjort noen forbedringer, tatt nye bilder og samlet alt i én post.

Jeg har kameraet Canon EOS 500D, og har brukt objektivet Canon EF 50mm f/1.8 II til disse bildene. Jeg har ikke etterbehandlet noen av bildene, annet enn å endre størrelsen på dem.

 

Aller først; snu kameraet ditt mot deg, og knips et bilde mens du ser rett i kameraet. La du merke til denne lukkemekanismen? Dette er lukkeren/blenderen, og den er viktig for å forstå hvordan kameraet fungerer.

 

Lukkertid

kamerainnstillinger-lukkertid

Lukkertiden bestemmer hvor lenge lukkeren (blenderen) i kameraet ditt skal være åpen for å slippe inn lys inn. Lukkertiden er altså tiden fra blenderen åpnes til den lukker seg igjen, og den angis i sekunder eller i brøkdeler av et sekund.

Lang lukkertid: Med en lukkertid på for eksempel 2″5, betyr det at blenderen er åpen i to og et halvt sekund. Her slippes mer lys inn, og kameraet oppfatter alle bevegelser som skjer i løpet av denne tiden – slik du kan se på det første bildet over. Du har helt sikkert også sett bilder av en trafikkert vei om natten, hvor de passerende bilene bare vises som lysstriper i bildet? Slike bilder er tatt med lang lukkertid.

Kort lukkertid: Ved for eksempel lukkertid 1/400 vil det si at blenderen er åpen i et firehundredels sekund. Da slippes lite lys inn, og kameraet oppfatter bevegelsen som er i bildet kun i denne tiden. Dermed blir bevegelsen i motivet på en måte fryst i bildet. Et eksempel på dette er det andre bildet ovenfor, hvor smykket er ganske klart og tydelig, selv om det faktisk er i bevegelse.

Når du bruker lang lukkertid er det en fordel å ha et kamerastativ. Selv klarer jeg å holde kameraet stille omtrent ned til en lukkertid på 1/5, altså et femtedels sekund – men det sier seg jo selv at man ikke vil klare å holde kameraet helt i ro dersom man ønsker å bruke en lukkertid på for eksempel 10 sekunder.

 

Blenderåpning

Kamerainnstillinger blender

Blenderen regulerer, i likhet med lukkertiden, hvor mye lys som skal slippes inn på kamerasensoren. Forskjellen er at lukkertiden bestemmer hvor lenge blenderen skal være åpen – mens blendertallet bestemmer hvor stor blenderåpningen skal være.

Et blendertall angis med bokstaven f, som du ser på bildene ovenfor.

Et lavt blendertall, for eksempel f/1.8, gir stor blenderåpning og mye lys slippes inn.
Et høyt blendertall, for eksempel f/16, gir liten blenderåpning og lite lys slippes inn.

Blenderåpningen bestemmer ikke bare hvor mye lys som skal slippes inn, men også hvordan dybdeskarpheten i bildet skal være – slik du kan se på eksemplene over.

Ved lavt blendertall, som på det første bildet, blir dybdeskarpheten liten. Da blir altså blir motivet som står i fokus skarpt, mens resten av bildet blir mer uklart.
Ved høyt blendertall, som på det siste bildet, blir dybdeskarpheten stor. Da blir også bakgrunnen i bildet tydeligere.

 

ISO

Kamerainnstillinger ISO

ISO regulerer lysfølsomheten i kameraet ditt. Jo høyere ISO, jo mindre lys trenger kameraet.

Kort fortalt kan man bruke høy ISO, for eksempel ISO 3200, hvis man tar bilder i dårlige lysforhold – som det ofte kan være innendørs på kvelden og natten.

Hvis man derimot tar bilder utendørs i dagslys trenger ikke kameraet å være like følsomt for lyset, og da bruker man gjerne lav ISO – for eksempel ISO 100.

Ved høy ISO blir det mer støy i bildene; du ser gjerne at det er kornete hvis du zoomer inn eller ser bildet i høy oppløsning. Ved lav ISO slipper man dette. På bildene over ser man så vidt noen forskjell på bildene på den øverste raden (dette er selvfølgelig også på grunn av at jeg har forminsket dem kraftig). Men, på utsnittene på raden under derimot, ser du at det er mye mer støy i bildet til høyre hvor det er brukt høy ISO.

Selv bruker jeg alltid lav ISO, og stiller heller på lukkertiden og blenderen for å regulere lyset.

 

Oppsummering

Nå har jeg forklart kort og enkelt hva lukkertid, blenderåpning og ISO er, og hva dette har å si for bildene dine. Likevel kan det kanskje være litt vanskelig å forstå sammenhengen mellom disse? La oss ta en oppsummering!

Kamera

Kort lukkertid (f.eks. 1/400) betyr at blenderen i kameraet ditt er åpen i kort tid og lite lys slippes inn.
Lang lukkertid (f.eks. 2″5) betyr at blenderen i kameraet er åpen i lengre tid og mye lys slippes inn.

Høyt blendertall (f.eks. f/16) betyr at blenderåpningen er liten (og dybdeskarpheten stor), og lite lys slippes inn.
Lavt blendertall (f.eks. f/1.8) betyr at blenderåpningen er stor (og dybdeskarpheten liten), og mye lys slippes inn.

Høy ISO (f.eks. ISO 3200) betyr at kameraet er mer lysfølsomt og mer lys slippes inn.
Lav ISO (f.eks. ISO 100) betyr at kameraet er mindre lysfølsomt og mindre lys slippes inn.

For at bildene dine skal bli best mulig, må disse innstillingene samarbeide. Det betyr at du må endre på dem i forhold til hverandre. Hvis du befinner deg i et rom med dårlig belysning, kan du stille ISO-en litt opp for å unngå å måtte bruke så lang lukkertid at du ikke klarer å holde kameraet i ro, for eksempel. Men, for å gjøre det hele enda enklere kan vi si at du alltid bruker lav ISO for å unngå kornete bilder – og heller fokusere kun på lukkertid og blenderåpning.

Om du ser inn i kameraet ditt, eller på skjermen bak på kameraet som på bildet over, vil du se en linje hvor det står:
-2 . . -1 . . 0 . . +1 . . +2
Hvis du trykker utløserknappen halvveis ned for å fokusere, dukker det opp en liten «prikk» under denne linjen. Det ideelle er å justere innstillingene dine slik at denne prikken havner under 0-tallet. Hvis prikken blinker under der hvor det står -2, betyr det at bildet ditt er altfor mørkt – og tilsvarende er det altfor lyst hvis prikken blinker under +2. Du har helt sikkert opplevd å ta et bilde med speilreflekskameraet ditt som enten er helt sort eller helt hvitt, og det er det som skjer når man slipper inn altfor lite eller altfor mye lys.

Det finnes ingen fasit på hvordan lukkertiden og blenderåpningen skal være i forhold til hverandre. Det avhenger av lysforholdene der du er, og selvsagt hva du selv ønsker.

Dersom du skal ta bilde av en liten gjenstand og ønsker at denne skal være i fokus mens resten av bakgrunnen er blurry, er det liten dybdeskarphet du er ute etter. Da stiller du inn blenderåpningen på et lavt tall, og justerer deretter lukkertiden til prikken under linjen jeg nevnte tidligere nærmer seg 0.
Hvis du skal ta bilde av en person i bevegelse, er det naturligvis kort lukkertid som er det viktigste, slik at kameraet ditt klarer å fange opp bevegelsen raskt.

Det blir vanskelig å si noe mer enn dette, for det beste er absolutt å prøve seg frem. Så ta med deg kameraet ut, prøv ut ulike lukkertider og blenderåpninger, så skal du se hvor mye gøyere det blir å ta bilder så fort du skjønner hvordan de manuelle instillingene virker!

Håper dette kan være til nytte for mange! Bruk kommentarfeltet hvis du har spørsmål, så skal jeg forsøke å svare så godt jeg kan! :-)